Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Čechy zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným způsobem.

Každý má možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce osobních údajů:

Obec Čechy

sídlo: Čechy 30, IČ: 00636177, DS: 6uhatpp, telefon: 581 711 783, e-mail: cechyobec@cechyobec.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Jana Škařupová, e-mail: kancelar@mostenka.cz, tel. 730 590 004

Kamerový systém se záznamem

Správcem zpracování je Obec Čechy. Informace o kamerovém systému je možno získat u starosty obce na telefonním číslo 581 711 783 nebo na e-mailové adrese cechyobec@cechyobec.cz.