Drobečková navigace

Úvodní stránka > Současnost

Současnost

Obec Čechy leží na říčce Moštěnka, v blízkosti Hostýnských vrchů, na spojnici mezi Přerovem a Bystřicí pod Hostýnem, v nadmořské výšce 218 – 295 m.n.m. Rozkládá se na 455hektarech půdy,  z toho je 399 ha zemědělská půda. V obci je 135 budov s číslem popisným a několik dalších objektů. Trvale je zde hlášeno 343 obyvatel, z toho je 172 mužů a 171 žen. Turisticky atraktivní je místní koupaliště s dvěma dětskými a jedním padesátimetrovým bazénem, jakož i historická zvonice z druhé poloviny 18. století.

Současné dění

Novodobá historie obce Čechy, tak jako mnoha dalších, začíná v roce 1990, kdy se obec osamostatnila od vesničky střediskové, a začala pokračovat v tradici předků v péči o své území a občany. Mezi první úkoly nově zvoleného zastupitelstva patřilo provedení plynofikace. Tento úkol byl splněn v roce 1995 a v současnosti využívá tohoto média 136 domácností a provozoven. Věcí kultury obyvatel byla i celková rekonstrukce kulturní památky v obci – místní zvonice. Nejvýznamnější společenskou událostí současnosti bylo udělení obecního znaku a praporu.

Co se chystá

Zastupitelstvo obce schválilo Plán obnovy obce Čechy na léta 2007 - 2010 a na svém 13. zasedání dne 21.3.2013 doplnilo část: Projekty a investice Programu obnovy obce do r.2016.
Výrazným omezením při jeho zpracování byly finanční prostředky, které má obec k dispozici.
Základem všech větších, zejména stavebních prací, je příprava projektové dokumentace, která jednak upřesní potřebu finančních prostředků a je také nezbytným předpokladem pro podání žádosti o dotace.

Co již proběhlo

Nejvýznamnější akce, které se v obci uskutečnily:

r. 2004
- renovace štukového kříže u statku včetně úpravy chodníku
- oprava kanalizačních vyústí
- vybudování zálivu pro zásobování před obchodem Potraviny Pavel Horák
- oprava komunikace Ke koupališti
- oprava komunikace Na Mariánov
- I. etapa areálu volného času za zbrojnicí

r. 2005
- rekonstrukce chodníku na Smíchově

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

rekonstrukce chodníku na Smíchově

rekonstrukce chodníku na Smíchově

- úpravy Areálu volného času za OÚ

před úpravami

po úpravách

úpravy Areálu volného času za OÚ

úpravy Areálu volného času za OÚ

 

 

 

 

 

 

r. 2006                                                                                                                                                                - zpracování projektové dokumentace na "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy"     - rekonstrukce sociálního zařízení včetně rozšíření WC ženy na koupališti

r. 2007
- oprava komunikace u česaček chmele
- "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy" - zasakovací průleh ZP 1
- rekonstrukce a zateplení restaurační části objektu koupaliště                                                           
- oprava dětských bazénů a výměna přívodů vody
- opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy - radar

radarrekonstrukce a zateplení restaurační části objektu koupaliště

 

 

 

 

 

 

 

 

r.2008
-  pořízení úpravny vody pro dětské bazény
-  oprava střechy zvonice, zřízení elektrického zvonění
-  "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy" - výsadba dřevin podél vodoteče
-  vybudování osvětlení cesty Ke koupališti
-  vybudování zastřešení v Areálu volného času

Osvětlení

Zastřešení

 

 

 

 

 

 

 

 

r.2009
-  pořízení ochranné bariéry ke zvonici
-  "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy" - pokračování výstavby
-  vybudování dětského hřiště v Areálu volného času                                                     
-  pořízení skluzavek na koupališti                                                            

Dětské hřiště

Zvonice

 

 

 

 

Skluzavky

 

 

 

 

 

 

Pro příští sezónu plánujeme další atrakce: http://www.youtube.com/watch?v=lkwh4ZaxHIA

 

r. 2010
-  pořízení dopravního zrcadla ke statku
-  "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy" - pokračování výstavby Poldr

 

 

 

 

 

 

 

 

r. 2011
-  "Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Čechy" - dokončení výstavby

 

 

 

 

 

 

 

 

r. 2012