Počasí

Středa Polojasno 31/20 °C
Čtvrtek Polojasno 24/17 °C
Pátek Polojasno 32/17 °C
Sobota Skoro jasno 26/19 °C

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie

Historie

Název obce není dle historiků odvozen od osoby jménem Čech ani rodu zvaného "... z Čech", ale od situace, kdy při osídlování krajiny spolu soupeřili dříve přišedší Čechové s později přicházejícími Germány. A tak zde vedle sebe vznikla území Čechy a sousední Prusy označující pravděpodobně převažující původ obyvatel zakládaných osad. Později však již zámožné rody vlastnící tato území začaly být označovány a používat ve jméně spojení "...z Čech".

historická mapa

Nejstarší dosud nalezená písemná zmínka o vsi Čechy pochází z roku 1358, kdy v Olomouckých zemských deskách je jmenován Václav, vladyka z Čech, který prodal majetek Filipovi z Penčic. Čechy stejně jako jiné obce tehdy mnohokráte měnily majitele prodejem nebo sňatky a roku 1487 král Matyáš dokonce za zásluhy připsal hrad a město Přerov Vilémovi z Pernštejna i se vsí Čechy, která tak byla pod Přerovským hradem. Následně od r. 1492 v obci vlastnil Jan Karas z Dudlebenky dvůr, který byl markraběcím lénem, ale obec samu drželi páni Kokorští z Kokor až do roku 1572, pak krátce Vahanští z Vahančic a až do roku 1589 Prusinovští z Vickova. Roku 1599 byly Čechy připojeny k domaželickému panství a v roce 1687 se celé staly majetkem hrabat z Oppersdorfu a náležely k Dřevohosticím. Za jejich panství byla roku 1747 založena v obci "zákupní rychta". Sňatkem Josefy Oppersdorf s Jindřichem hrabětem Matuškou drželi Čechy hrabata Matuškové, od roku 1839 pak Karel svob. pán Badenfeld.d.

V historických listinách - zejména v zápisech do zemských desek olomouckých a kupních smlouvách - se dokládá existence statku, dvora, mlýna, rybníků a tvrzi na území obce.

historický pohled

V r. 1584 dal jeden z majitelů - Matyáš z Hartunkova - zjistit počet poddaných a nalezl jich zde 102; v polovině 18. století bylo při sčítání shledáno v obci 50 domů a 318 obyvatel.

Podle záznamů patří mezi nejstarší rody obyvatel v Čechách rod Tihelků a rod Michálků.

Z historie novější

 • začátek 20.století
  - obec měla 66 domů a 466 obyvatel a stejnou rozlohu katastru jako dnes
 • r.1910
  - obec zasáhla povodeň, při níž vystoupala voda tak vysoko, že dosahovala až po cestu (nynější silnici postavenou v r.1921) a poškodila mnoho domků
 • r.1913
  - nově zvoleno obecní zastupitelstvo; starostou jmenován Metoděj Kašpárek
 • r.1921
  - 468 obyvatel a 71 domovních čísel 
  - začala automobilová doprava mezi Přerovem a Bystřicí pod Host.
 • r.1923
  - obecní volby; starostou se stal Josef Zajíc (čp.5)
  - postaveny domky s čísly 72-75
 • r.1927
  - provedena  kanalizace  a rekonstrukce silnice přes celou obec
   - volby do místního zastupitelstva; starostou byl Jaroslav Kašpárek
 • r.1928
  - dokončen most přes řeku Moštěnku, který měl být původně dřevěný, ale obecní zastupitelé se rozhodli, že bude železobetonový
 • 2.světová válka
  - poslední noc před osvobozením našeho kraje zničili Němci v okolí všechny mosty
  - také místní dřevěnou lávku a nový most (po válce znovu postaveny)
 • r.1955
  - výstavba druhé řady obytných domů na Smíchově a v ulici Ke mlýnu, kde čísla domů již přesáhla 100
 • r.1957
  - obec zasáhla větrná smršť, která způsobila značné škody
  - založeno JZD a přechod zemědělců k družstevnímu hospodaření
 • r.1962
  - sloučení JZD Čechy, Domaželice a Líšná v jedno zemědělské družstvo s názvem "JZD Rozvoj"
 • r.1964 -1990
  - patřily Čechy společně s obcí Líšná pod MNV Domaželice

Moravská-vlajka-významné-dny-reakce-samospráv.pdf