Počasí

Pondělí Oblačno až zataženo se sněžením 1/-4 °C
Úterý Oblačno až zataženo s občasným deštěm 3/1 °C
Středa Zataženo 4/1 °C
Čtvrtek Oblačno 3/-1 °C

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Seznam platných obecně závazných vyhlášek, vnitřních předpisů a nařízení

Obecně závazné vyhlášky

Název OZV

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o nočním klidu  28.12.2021
Obecně závazná vyhláška č. 4/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o regulaci hlučných činností 28.12.2021 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č. 9/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce  28.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 8/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 7/2019 o místním poplatku ze psů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 5/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

22.10.2019

Obecně závazná vyhláška obce Čechy č. 4/2019, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

22.10.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se vydává požární řád obce

28.6.2019

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce

9.5.2019

Nařízení

Název předpisu

Účinnost

Nařízení obce č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád

  13.9.2019

Nařízení obce č. 2/2019, kterým se zrušuje nařízení č. 1/2014, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

13.9.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva